Tầng lầu 1 (khu origami)

cái ghế:cái bàn:


bàn ghế loại khác:
con đây là sân thượng:

wán đc lên TV lun nà: